THROMBIN - FUNKTION & SYGDOMME - LABORATORIEVÆRDIER

Thrombin



Redaktørens Valg
Sprogudviklingsforstyrrelse
Sprogudviklingsforstyrrelse
Fra det inaktive proteinprothrombin dannes koagulationsfaktor-thrombinet i en biosyntese. Trombiner omdanner fibrinogener til fibrin og realiserer således det sidste trin i koagulationskaskaden. Fører til genetiske protrombin-mutationer