FRIVILLIGE MOTORISKE FæRDIGHEDER - FUNKTION, OPGAVE OG SYGDOMME - KRPERPROZESSE

Frivillige motoriske færdighederRedaktørens Valg
Følfod
Følfod
En motorisk handling er et resultat af et samspil mellem kognitive, motoriske og sensoriske processer. Vilkårlige handlinger opstår igen skematisk fra en afsluttet motorsekvens. Hvis en person z. Legs