FRIVILLIGE MOTORISKE FæRDIGHEDER - FUNKTION, OPGAVE OG SYGDOMME - KRPERPROZESSE

Frivillige motoriske færdigheder



Redaktørens Valg
Scheuermanns sygdom (Scheuermanns sygdom)
Scheuermanns sygdom (Scheuermanns sygdom)
En motorisk handling er et resultat af et samspil mellem kognitive, motoriske og sensoriske processer. Vilkårlige handlinger opstår igen skematisk fra en afsluttet motorsekvens. Hvis en person z. Legs